Service på klimaanlegg

Når tok du sist en service eller kontroll på klimaanlegget? Med regelmessig kontroll av AC-anlegget oppnår du jevnere drift og unngår større reparasjoner som er mer kostnads- og tidkrevende.
Start video

På tide med service av ditt klimaanlegg?

Et AC-anlegg sørger ikke bare for at du får en behagelig temperatur i kupeen. Det filtrerer også luften som kommer inn, slik at du ikke puster inn eksos og andre urenheter. Det er en risiko for at klimaanlegget fungerer dårlig uten at du er klar over det. Du og dine passasjerer puster da inn forurenset luft, noe som kan være helseskadelig. Det er også veldig viktig at kupéfilteret skiftes ut med jevne mellomrom. Smuss i eldre filtre er god grobunn for bakterier og muggsopp i den kalde årstiden. Husk derfor å skifte ut filteret én gang i året, for hver 1500. mil eller i henhold til bilprodusentens anbefalinger.
Et velfungerende klimaanlegg skåner også miljøet ettersom det hindrer lekkasje av kjølemidler. Ved en lekkasje holder det ikke å “fylle på” anlegget. Vi tester og feilsøker klimaanlegget ordentlig slik at du vet om systemet må utbedres.
Verdens største og frittstående bilverkstedkjede

En del av Bosch Car Service

Dette innebærer at du får minst like god kvalitet som på merkeverkstedet og at du kjører herifra med nybilsgarantien intakt. Velkommen till Bosch Car Service!